Diversiteit & Impact

Binnen Bushwick zijn we ervan overtuigd dat meer diversiteit - te beginnen in de top van organisaties - noodzakelijk is om als samenleving de enorme uitdagingen van de 21e eeuw op economisch, ecologisch en maatsschappelijk gebied beter en effectiever het hoofd te kunnen bieden.

In die zin is  diversiteit voor alle organisaties van levensbelang. Niet alleen om signalen uit de maatschappij sneller op te kunnen pikken en op basis daarvan de producten en dienstverlening te kunnen aanpassen. Maar ook vanuit het oogpunt van legitimiteit en herkenbaarheid, die op hun beurt versterkt worden als de organisatie de samenleving weerspiegelt.

Met de krapte op de arbeidsmarkt kunnen organisaties het zich simpelweg niet (meer) permitteren om talent wat zich op een andere manier manifesteert te negeren of over het hoofd te zien. Elk talent is nodig, zodat iedereen meedoet en er een duurzamere samenleving kan ontstaan. Diversiteit is zelfs cruciaal voor succes. Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat de divers samengestelde teams (gender, cultuur, leeftijd, kwaliteiten) slimmer zijn. Ze zien en horen meer, ze begrijpen meer, denken objectiever en ze zijn creatiever en winstgevender.

Meteen doen, zou je zeggen. Toch is diversiteit niet van de ene op de andere dag geregeld. Het vereist een open houding van (top)management én medewerkers en vraagt om bewuste sturing. Diversiteit is meestal geen toeval, maar een (strategische) keuze. Waarbij de top van de organisatie consequent, persoonlijk en concreet het voorbeeld moet geven.

De adviseurs van Bushwick hebben meer dan 25 jaar ervaring met het thema diversiteit bij uiteenlopende organisaties, in binnen- en buitenland. De vraag van veel van onze opdrachtgevers is: “hoe realiseren we een structurele versnelling en duurzame inbedding van het thema diversiteit binnen onze organisatie?”

Meer weten wat we voor uw organisatie kunnen betekenen? Een afspraak is zo gemaakt.