Impact betekent letterlijk: uitwerking, invloed of effect. Organisaties, groot en klein, hebben de kracht om het verschil te maken. De ondernemers, de professionals, de mensen die elke dag actief zijn kunnen de wereld beter, mooier of leuker maken. Organisaties kunnen (blijvend) duurzame veranderingen realiseren binnen onze samenleving op ecologisch, sociaal, cultureel, en economisch gebied.

Die veranderingen komen niet zomaar tot stand. Dat is vaak een kwestie van goed nadenken en feiten verzamelen, je gevoel volgen, creatief zijn, doen en volhouden. Dat weten we uit eigen ervaring. Daarom adviseren en begeleiden wij commerciële, non-profit en publieke organisaties bij de ontwikkeling en uitvoering van duurzame en effectieve strategieën zodat ze aan de eisen van de veranderende samenleving kunnen (blijven) voldoen. Immers in de 21e eeuw zullen organisaties nadrukkelijk ook worden beoordeeld of zij in staat zijn hun kennis en expertise te gebruiken voor de realisatie van een duurzamere samenleving. Dit geldt voor zowel profit-organisaties, NGO’s en overheden.

De vraag van veel van onze opdrachtgevers is: “hoe realiseren we een structurele versnelling en inbedding rondom de thema’s diversiteit & inclusie en duurzaamheid binnen onze organisatie?”. Wij werken daar waar mogelijk 'evidence based': we analyseren de vraag en de organisatie grondig voor we met een zo efficiënt, praktische en creatief mogelijke oplossing komen. Centrale thema's in onze adviespraktijk zijn strategie & beleid, HRM & diversiteit, management & leiderschap en organisatiecultuur & organisatie verandering.