Missie

Wij helpen ondernemingen zich voor te bereiden en aan te passen aan de eisen van een nieuw tijdperk. Dat doen we door nieuwe economische, ecologische en maatschappelijke waarde te creëren.

Samen met bedrijven en maatschappelijke organisaties werken we aan activiteiten die de omslag naar een nieuwe balans in de natuur en de samenleving dichterbij brengen. Met dit doel in gedachten bouwen we mee aan vernieuwende, innovatieve social ventures  en zorgen dat ze groeien. We bieden ondersteuning aan nieuwe en bestaande initiatieven die de samenleving die we voor ogen hebben nastreven.

We zijn gepassioneerd en optimistisch over ons doel, en werken graag samen met iedereen die onze passie deelt.


Visie

We staan op de drempel van een nieuw tijdperk. Wij geloven dat er een alternatief is voor het economische paradigma van eeuwige groei, dat de aarde en mensen uitput.

Samen met gelijkgestemde pioniers ondernemen we activiteiten vanuit een holistische visie, die bijdragen aan verandering. Onze activiteiten ondersteunen en/of herstellen het evenwicht in natuurlijke hulpbronnen en leiden tot positieve maatschappelijke impact.

We co-creëren de toekomst, waarin de onderlinge afhankelijkheid van al het leven in de natuur gerespecteerd wordt. We geven terug wat we nemen, we respecteren de waarde van ieder mens en strijden tegen ongelijkheid in kansen.

We dragen bij aan een systeemverandering door maatschappelijke impact te creëren en een nieuw bewustzijn uit te dragen.